Aquest bloc s'executa millor amb navegadors com el Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari

Què és l'EPS?


El projecte "EPS! - Espai de Participació a Secundària" és un projecte del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) que vol treballar la participació als centres de secundària de la ciutat i en el seu entorn més proper, així com donar eines molt pràctiques tant a l'alumnat com al professorat perquè puguin dur a terme diferents projectes per ells mateixos. 

Els objectius d'aquest projecte són aconseguir que els consellers/es escolars, els delegats/ades i els representants d'alumnes del centre, així com tots aquells alumnes implicats en algun projecte participatiu dins del centre puguin desenvolupar la seva tasca amb la màxima informació, amb recursos pràctics i que tot això fomenti el treball en xarxa. 

El projecte es basa en sessions de matí estructurades en diferents dinàmiques ideades i realitzades per gent provinent d'entitats juvenils de la ciutat especialitzades en l'activitat vinculada al territori i als centres de secundària. En l'edició d'aquest curs 2011-2012, aquestes entitats són:

Entitats estudiantils
Plataformes d'entitats juvenils de districte
Totes elles coordinades en el marc del Consell de la Joventut de Barcelona.

El projecte s'estructura amb la realització de dues sessions en 2 matins, separats entre ells 3 setmanes. L'objectiu de treballar així és iniciar un mínim seguiment de les accions inciades durant la primera sessió. En aquesta, es convidarà a l'alumnat a iniciar algun projecte que considerin necessari o treballar en algun que ja tinguin engegat amb les noves eines i recursos apresos durant el matí.
La segona sessió, va totalment encarada a que presentin quines dificultats han tingut durant el transcurs d'aquestes dues setmanes de treball al centre. És un primer intent de fer un mínim seguiment de la tasca que s'inicïi, tot i que entenem que qui de debò pot fer seguiment pot ser el punt JIP en aquells centres on n'hi hagi. Durant els jornades, també hi seran presents els dinamitzadors i dinamitzadores JIP que hi ha en alguns dels instituts tant dels districtes. 

Els espais on es realitza sempre són equipaments juvenils dels districtes als que pertanyen els centres a qui es dirigeix el projecte. En aquesta edició, que es realitza als districtes d'Horta-Guinardó i Les Corts, aquests espais són: